Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540713

Valstybinis kodas

T43071303

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojas ir montuotojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 1,5, Metais
Grupinio mokymosi, 2, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojas ir montuotojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-02

Programos moduliai

20120
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojui ir montuotojui parengti, kuris gebėtų dirbti vėdinimo, oro kondicionavimo, pneumatinio transporto sistemų montavimo bei šių elementų gamybos srityse. Programoje numatyti 8 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: šaltkalvystės darbų atlikimas rankiniu ir mechanizuotu būdu; ortakių ir jų fasoninių dalių gamyba; ventiliacijos, oro kondicionavimo, pneumatinio transporto ir aspiracijos sistemų ortakių ir ortakių detalių montavimas; ventiliatorių montavimas; kondicionierių montavimas; oro šildymo įrangos montavimas; oro valymo įrangos montavimas; oro reguliavimo įtaisų ir skirstytuvų montavimas. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Praktika atliekama įmonėse, kurios dirba vėdinimo, oro kondicionavimo, pneumatinio transporto sistemų montavimo bei šių elementų gamybos veiklos srityse. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įvertinus asmens įgytas kompetencijas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė dalis. Įgiję ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo kvalifikaciją absolventai galės dirbti ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamybos bei montavimo paslaugas teikiančiose įmonėse, kurti savo verslą. Įgijus ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.