Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Įvietintas menas (anglų k. - Site-specific art)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA_Monumentalioji_daile_pBA_2017.pdf

Valstybinis kodas

6121PX021

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Įvietinto meno bakalauro studijų tikslas - ¬suteikti, reikalingų žinių ir įgūdžių bei įgyjant universitetinį humanitarinį išsilavinimą, ugdyti profesinius įgūdžius, gebėjimą ateityje pritaikyti įgytas žinias, tiek individualioje kūrybinėje, tiek kolektyvinėje veikloje, o taip pat suteikti galimybę tęsti studijas antroje ir trečioje pakopose.
Įvietinto meno programa ugdo individualaus meninio stiliaus ir pasaulėžiūros pagrindus įgijusį menininką, gebantį dirbti savarankiškai ar kūrybiniame kolektyve su architektais, restauratoriais, kuratoriais, užsakovais, galeristais. Programa parengia absolventus dirbti šiuolaikinio meno erdvėje, galinčius pagrįsti savo idėjas ir jų perteikimo būdus tiek specialistams, tiek plačiajai visuomenei.
Programos absolventai geba naudotis klasikinėmis ir šiuolaikinėmis sieninės tapybos, vitražo, molbertinės tapybos technikomis kurdami tiek šiuolaikinės architektūros erdvėse, tiek paveldo objektuose, užsiimti individualia menine kūrybine veikla, dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse parodose, projektuose (vitražo, mozaikos, tapybos, piešinio ir kt. parodos/konkursai/simpoziumai), tęsti studijas antroje studijų pakopoje.