Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kino dramaturgija (anglų k. - Screenwriting)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Kinas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Audiovizualiniai ir medijų menai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX056

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450211

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji kino dramaturgai bakalaurai studijuoja kino dramaturgiją (paskaitos/pratybos), dramaturgijos teoriją, kino scenarijaus analizę, scenarijaus pristatymo pagrindus, reklamos scenarijų, kino istoriją, kino ir TV režisūros pagrindus ir kt.
Numatyta profesijos praktika: dramaturgo komunikacijos su režisieriumi praktika (1 semestras), dramaturgo praktika kine, TV, reklamoje (1 semestras).
Kino dramaturgijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti kino dramaturgijos kūrybinio rašymo praktikais.