Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Traukinių manevrų operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541041

Valstybinis kodas

T43104104

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Traukinių manevrų operatorius, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 0,5, Metais
Grupinio mokymosi, 1, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Traukinių manevrų operatorius, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-16

Programos moduliai

10089
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Traukinių manevrų operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gebėtų saugiai manevruoti traukinius priskirtuose geležinkelio ruožuose, formuoti stoties traukinius, parengti traukos riedmenis eksploatavimui, užtikrinti saugų keleivių vežimą traukiniais. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Programoje numatyti 4 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Saugus traukinių manevravimas priskirtuose geležinkelio ruožuose; Stoties traukinių formavimas; Traukos riedmenų parengimas eksploatavimui; Saugaus keleivių vežimo traukiniais užtikrinimas. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: sukabinti ir atkabinti riedmenis, pildyti važtos ir traukinio krovinių gabenimo įforminimo tvarkos dokumentus, formuoti traukinius stotyse, įjungti ir patikrinti geležinkelių riedmenų stabdžių veikimą, organizuoti keleivių vežimą traukiniais. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję traukinių manevrų operatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti traukinių konduktoriumi geležinkelių transporto įmonėse. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo transporto studijų krypties programas.