Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540411

Valstybinis kodas

T43041101

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Apskaitininkas–kasininkas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Apskaitininkas–kasininkas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-17

Programos moduliai

10015

Programos apimtis kreditais

50
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui-kasininkui parengti, kuris gebėtų tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti. Programoje numatyti 8 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: apskaitos informacinės sistemos formavimas ir apskaitos registrų pildymas, ilgalaikio turto dokumentavimas ir registravimas apskaitoje, kasos ir banko operacijų dokumentavimas ir registravimas apskaitoje, atsargų apskaitos duomenų formavimas ir apskaitymas, pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas, mokėtinų ir gautinų sumų duomenų formavimas ir apskaitymas, apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui duomenų formavimas ir apskaitymas, finansinių ataskaitų rengimas. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Praktika atliekama valstybinių, privačių įmonių, įstaigų, organizacijų apskaitos skyriuose. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos mokymosi metu įgytos kompetencijos. Apskaitininko-kasininko kvalifikacija suteikiama baigus visą modulinę apskaitininko ir kasininko mokymo programą ir įvertinus asmens įgytas kompetencijas. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos įgytos kompetencijos. Įgiję apskaitininko-kasininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti apskaitininku ir kasininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose. Įgijus apskaitininko-kasininko kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.