Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Žemės ūkio technologijų profesinis bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Professional Bachelor of Agriculture Technology

Valstybinis kodas

KVALLAIP00192

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-25

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Profesinės veiklos galimybės: Žemės ūkio technologijos studijų programos absolventai gali dirbti: įvairiose žemės ūkio produkcijos gamybos srityse; vadovauti žemės ūkio produkcijos gamybai, sandėliavimui ir realizacijai; organizuoti verslo įmonės (padalinio) veiklą. Tolesnių studijų galimybės: Absolventas, siekdamas įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį, studijas gali tęsti Aleksandro Stulginskio universitete.