Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vadybos profesinis bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Professional Bachelor of Management

Valstybinis kodas

KVALLAIP00184

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-10-06

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Profesinės veiklos galimybės: Absolventas galės dirbti padalinio vadovu, vadovo asistentu, vadybininku, personalo, archyvo specialistu, sekretoriumi – referentu, pramogų organizatoriumi, tvarkyti dokumentavimą, valdyti informacinę veiklą įvairiose valstybinėse įstaigose ir privačiose įmonėse bei organizacijose Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.