Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras

Identifikatorius

88888880792413

Pavadinimas anglų kalba

Panevezys Margarita Rimkevičaitė Vocational Training Centre

Kodas

304384359

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2019-01-04, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Panevezio_M.Rimkevicaites.docx

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija

Adresas

Panevėžys, Aldonos g. 4

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija

Kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 45 587080, +370 455 87566, www.margarita.lt, sekretoriatas@margarita.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 45 587080, sekretoriatas@margarita.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublia, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos