Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Panevėžio kolegija

Identifikatorius

88603090362

Pavadinimas anglų kalba

Panevezys College

Kodas

111968437

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2010-10-22, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Panevėžio_kolegija.doc

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kolegija, Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla

Adresas

Panevėžys, Laisvės a. 23

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 45 460322, +370 45 510009, http://www.panko.lt, kolegija@panko.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 45 467787, stojimas@panko.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Steigėjas (ŠMIR)
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra koleginių studijų, su studijomis susijusios veiklos ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio bakalauro diplomas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Panevėžio kolegija

Panevėžys, Laisvės a. 23+370 45 460322
kolegija@panko.lt
http://www.panko.lt

Panevėžio kolegijos Rokiškio filialas

Laisvės g. 13, LT-42116, Rokiškis+370 458 51235
rf-rastine@panko.lt
http://www.panko.lt