Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras

Identifikatorius

88603090314

Pavadinimas anglų kalba

Elekrenai Public Center of Vosational Training

Kodas

190976966

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2019-08-30, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

doc01825220200723120053.o.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Kitas švietimo teikėjas, Pagrindinė mokykla

Adresas

Elektrėnai, Rungos g. 18

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui
, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui
, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 528 39523, +370 528 54301, http://www.epmc.lt/, rastine@epmc.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 528 39523, rastine@epmc.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjas (ŠMIR)
UAB "Anupriškių parkas", Dalininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos