Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos
Išduodamas pažymėjimas
Kodas
Pavadinimas
6121MX048

Andragogika

6108,

Bakalauro diplomas

6211MX036

Andragogika

7108,

Magistro diplomas

6121NX060

Anglų filologija

6108,

Bakalauro diplomas

6211NX050

Anglų ir kita užsienio (vokiečių k./prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija

7108,

Magistro diplomas

6121NX002

Anglų ir kita užsienio kalba (švedų, ispanų, vokiečių)

6108,

Bakalauro diplomas

6121NX062

Archeologija ir istorija

6108,

Bakalauro diplomas

6211NX051

Baltijos šalių istorija

7108,

Magistro diplomas

6211NX053

Baltų kalbos ir kultūros

7108,

Magistro diplomas

6121DX014

Biologija ir jūros biotechnologija

6108,

Bakalauro diplomas

6121EX061

Chemijos inžinerija (aplinka ir energija)

6108,

Bakalauro diplomas

6211NX054

Dvasinis konsultavimas ir asistavimas

7108,

Magistro diplomas

6211MX037

Edukologija

7108,

Magistro diplomas

6121MX049

Edukologija

6108,

Bakalauro diplomas

6211DX014

Ekologija ir aplinkotyra

7108,

Magistro diplomas

6121JX063

Ekonomika

6108,

Bakalauro diplomas

6121EX062

Elektros inžinerija

6108,

Bakalauro diplomas

6121NX075

Europos istorija

6211JX084

Europos studijos

7108,

Magistro diplomas

6211MX038

Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogika

7108,

Magistro diplomas

6211EX063

Gamybos inžinerija

7108,

Magistro diplomas