Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Animatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540211

Valstybinis kodas

P43021104

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Audiovizualiniai ir medijų menai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Animatorius, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Vaizduojamojo meno paslaugų ir dailiųjų dirbinių gamybos sektoriaus profesinis standartas, PSR01

Programos trukmė

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Animatorius, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-07-14

Programos moduliai

31233
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Animatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam animatoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai naudoti tradicinę animacijos techniką, įgyvendinti kompiuterinės animacijos produktą. Asmuo, įgijęs animatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti tiek kompiuterinių žaidimų kūrimo įmonėse ar reklamos agentūrose, gamybos įmonėse, tiek ir meninės animacijos kūrybinėse grupėse. Dirbama patalpoje, darbo pobūdis monotoniškas, reikalaujantis daug dėmesio, kruopštumo ir dėmesio koncentracijos. Dirbama tiek individualiai, tiek komandose. Savo darbe animatorius naudojasi kompiuterine bei audiovizualine technika, įvairiomis vaizdo apdorojimo programomis.