Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aplinkosaugos teisė (anglų k. - Environmental law)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Ištęstinė, 2, Metais
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211KX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470421

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Aplinkosaugos magistrantūros studijų metu studentai studijuoja 10 dalykų, iš kurių 6 privalomi, o 4 alternatyviai pasirenkami. Privalomieji dalykai: Teisės sociologija; Europos Sąjungos aplinkos teisė; Tarptautinės ir nacionalinės aplinkosaugos institucijos; Ekosistemos ir biologinės įvairovės teisinė apsauga; Administracinės teisinės prievartos aplinkosaugos srityje taikymo ypatumai ir Žalos aplinkai atlyginimo problemos.
Alternatyviai pasirinkti galima 4 iš šių dalykų: Poveikio aplinkai reguliavimas; Atliekų tvarkymo politika ir teisinis reguliavimas; Teritorijų planavimo ir statybų teisinis reguliavimas; Miško teisė; Hidrosferos apsaugos politika ir teisinis reguliavimas; Saugomų teritorijų teisinis reguliavimas ir valdymas; Įrodymai ir įrodinėjimas gamtosauginėje veikloje ir Kriminalistika gamtosauginėje veikloje.
Aplinkosaugos teisės magistro studijų programa yra skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems profesinės karjeros aplinkosaugos srityje valstybinėse ir savivaldybių institucijose, verslo įmonėse ir kitose organizacijose.