Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro mokymo programa

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Valstybinis kodas

560071307

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540713

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

Teisė dirbti garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistru energetikos objektuose ir kituose ūkio subjektuose

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštesnysis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų, aukštesnysis inžinerijos ar inžinerinių profesijų srities arba aukštasis koleginis technologijos mokslų studijų srities

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos turinys:
- teorinis mokymas (Bendrieji reikalavimai – 3 val., Garo ir karšto vandens vamzdynų konstrukcija ir jų ypatumai – 6 val., Garo ir karšto vandens vamzdynų montavimas ir remontas – 8 val., Garo ir karšto vandens vamzdynų kontrolės matavimo prietaisai – 1 val., Garo ir karšto vandens vamzdynų registravimas ir techniniai patikrinimai – 1val., Garo ir karšto vandens vamzdynų eksploatavimas – 8 val., Darbuotojų sauga ir sveikata – 5 val.) – 32 val.
- praktinis mokymas (praktiniai užsiėmimai mokymo įstaigoje – 8 val., Individualios praktinės užduoties atlikimas – 8 val.) – 16 val.