Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Apskaitininkas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Accountant

Valstybinis kodas

K169401

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2020-09-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: ūkio subjektų apskaitos informacijos tvarkymas. Tipinės darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, faksas ir kita biuro įranga, klientų informacijos duomenų apdorojimo ir apskaitos programos, ir kt. Tipinės darbo sąlygos: darbas patalpoje, dirbama individualiai ir (arba) komandoje. Papildoma informacija: asmuo, įgijęs šią kvalifikaciją, galės dirbti apskaitininku ūkio subjekto buhalterinės apskaitos padaliniuose, apskaitos paslaugas teikiančiose įmonėse. Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Registruoti ūkines operacijas buhalterinėje apskaitoje ir pildyti apskaitos registrus.
2. Suvesti apskaitos duomenis į apskaitos programas.
3. Tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą.
4. Apskaityti kasos ir banko operacijas.
5. Tvarkyti atsargų apskaitą.
6. Tvarkyti gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaitą.
7. Tvarkyti mokėtinų sumų apskaitą.
8. Tvarkyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą.
9. Dokumentuoti pirkimus ir pardavimus, pildyti apskaitos registrus.
10. Tvarkyti pajamų ir sąnaudų apskaitą.