Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro Reabilitacinis profesinio rengimo skyrius

Identifikatorius

88888880792642

Pavadinimas anglų kalba

Rehabilitation Vocational Training Centre in Kaunas construction and service training center

Kodas

Nėra duomenų

Teisinė forma

Nėra duomenų

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Nėra duomenų

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Žeimenos g. 165, Kaunas

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 37 451434, www.profcentras.lt, info@profcentras.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos