Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Lituanistė mokyklėlė „Kiškučiai“

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Ispanijos Karalystė

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Palacio de la Zarzuela Nr35 Campohermoso (Nijar) ALMERIA 04110 Spain

Kontaktiniai duomenys

loretajuciene40@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

2015-09-30

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Nėra duomenų

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Neturi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

14

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

2