Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Lituanistinio švietimo neformaliojo švietimo mokykla „Prie Jūros“

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Ispanijos Karalystė

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Palacio de la Zarzuela Nr35 Campohermoso (Nijar) ALMERIA 04110 Spain

Kontaktiniai duomenys

agnedid@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių; ispanų;

Įkūrimo data

2020-12-20

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Valencijos Lietuvių Bendruomenė

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Turi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

17

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

1