Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Antrim šeštadieninė Lituanistinė mokykla „Šiaurės švyturėlis“

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Didžioji Britanija (Jungtinė Karalystė)

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

40Carnbeg Dale, Antrim BT414RE

Kontaktiniai duomenys

vilmasimkiene28@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

2017-09-27

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Nėra duomenų

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Neturi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

20

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

1