Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Bergeno vaikų ir jaunimo organizacija

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Norvegijos Karalystė

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Wolffs gate 12, Bergen, Norge (Norwegian)

Kontaktiniai duomenys

bvjorganizacija@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

2014-07-10

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Aušra Blažauskaitė

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Turi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

44

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

4