Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tinkuotojo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2520732

Valstybinis kodas

161073204

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Tinkuotojo padėjėjas/1

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

2 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

6 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Tinkuotojo padėjėjas/1
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

3190

Programos apimtis kreditais

15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji tinkuotojo padėjėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi pažinti medžiagas, skaityti brėžinius, išmanyti pastato dalis, tinkavimo darbų technologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokomosiose dirbtuvėse (trukmė - 2,2 savaitės) ir statybos įmonėje (trukmė - 3 savaitės). Praktinio mokymo trukmė – 5,2 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami tinkavimui skirtų medžiagų pažinimo, tinkavimo darbų technologijos ir kt. gebėjimai.
Tinkuotojo padėjėjo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.