Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Staliaus mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520722

Valstybinis kodas

262072205

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Medžiagotyra (stiklas, popierius, plastikai, mediena)

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Stalius/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Staliaus rengimo standartas, S358203

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

5 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

19 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Stalius/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2238

Programos apimtis kreditais

44
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji staliai teoriniuose užsiėmimuose mokomi staliaus darbų technologijos, naudojimosi medienos apdirbimo įrankiais ir įrenginiais, braižybos, darbų saugos, aplinkosaugos reikalavimų, ekonomikos ir darbo teisės pagrindų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – mokomosiose dirbtuvėse, kurio trukmė – 3 savaitės, antrasis etapas – stalių dirbinių įmonės ceche su šiuolaikinėmis medienos apdirbimo staklėmis, kurių trukmė – 15 savaičių. Praktinio mokymo trukmė iš viso – 18 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami medienos apdirbimo, medienos gaminių gamybos ir surinkimo ir kt. gebėjimai.
Staliaus mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.