Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kėlimo kranų darbo vadovo mokymo programa

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Valstybinis kodas

560104104

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541041

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali dirbti kėlimo kranų darbo vadovu

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštesnysis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų, inžinerijos ar inžinerinių profesijų srities, arba aukštesnysis išsilavinimas inžinerijos ar inžinerinių profesijų srities, arba aukštasis koleginis išsilavinimas technologijos mokslų studijų srities

Programos trukmė

Dieninė, 1,5, Savaitėm

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos turinys:
- teorinis mokymas (Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimo reikalavimai – 2 val., Kėlimo kranų konstrukcijos – 5 val., Kėlimo reikmenys – 5 val., Saugaus kėlimo kranų darbo organizavimas – 9 val., Kėlimo kranų pastatymas – 5 val., Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai – 8 val.) – 34 val.;
- praktinis mokymas (praktiniai užsiėmimai mokymo įstaigoje – 4 val., savarankiškos praktinės užduoties atlikimas – 16 val.) – 20 val.