Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Valstybinis kodas

262104108

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2521041

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

Nėra duomenų

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-05-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Mokymo programa skirta parengti SZ kategorijos savaeigių mašinų vairuotojus (traktorininkus), gebančius savarankiškai ir kvalifikuotai įvertinti ir palaikyti tinkamą savaeigių žemės ūkio paskirties mašinų būklę, paruošti jas darbui, dirbti su javų, savaeigių runkelių kombainais, savaeigėmis šienapjovėmis, savaeigiais lauko smulkintuvais, pasirinkti optimalų darbo režimą, laikytis darbų technologinių reikalavimų. Siekiant šių tikslų būsimieji SZ kategorijos savaeigių mašinų vairuotojai (traktorininkai) teorinių užsiėmimų metu mokomi dirvožemio pagrindų, traktorių, mašinų ir darbų technologijos, kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo pagrindų, mašinų eksploatacijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, savaeigių žemės ūkio mašinų konstrukcijos, eksploatacijos reikalavimų, darbo ir administracinės teisės pagrindų.
Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas mokymo įstaigoje, kurio trukmė – 0,2 savaitės, antrasis etapas mokymo įstaigoje arba pas darbdavį kurio trukmė – 0,3 sav. Visa praktinio mokymo trukmė – 1,5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami savaeigių mašinų priežiūros, jų valdymo ir kiti gebėjimai. Programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiama kompetencija vairuoti SZ kategorijos savaeiges žemės ūkio mašinas. Baigus SZ kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal profesinio mokymo transporto paslaugų srities, transporto paslaugų posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo transporto inžinerijos studijų krypties programas. SZ kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 17 metų.