Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Duonos gaminių kepėjo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2520721

Valstybinis kodas

162072101

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Maisto produktų technologijos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Duonos gaminių kepėjas/1

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

13 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

20 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Duonos gaminių kepėjas/1
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1365
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji duonos gaminių kepėjai mokomi šių dalykų: duonos kepimo technologijos, maisto prekių mokslo, gamybos organizavimo duonos gaminių kepimo įmonėje, duonos gaminių ruošimo technologinių įrengimų, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kt. Viso 12 dalykų.
Praktinis mokymas pradžioje vyksta praktinio mokymo klasėje mokymo įstaigoje, o vėliau - kepykloje. Praktinio mokymo trukmė - 14,8 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami tešlų maišymo, gaminių formavimo, kepimo, apipavidalinimo ir kt. gebėjimai.
Programa skirta asmenims, turintiems pradinį išsilavinimą.