Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Akušerijos profesinis bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Professional Bachelor of Obstetrics

Valstybinis kodas

KVALLAIP00401

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-11-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Akušerio kvalifikacija reikalinga norint dirbti akušeriu. Asmuo, įgijęs akušerio kvalifikaciją, turi: - gebėti teikti patarimus šeimos planavimo klausimais, nustatyti nėštumą, stebėti normalaus nėštumo eigą, atliekant būtinus tyrimus, padėti pasirengti gimdymui, motinystei bei tėvystei, rūpintis moterimi gimdymo metu bei reikiamomis priemonėmis stebėti vaisiaus būklę gimdoje, priimti savaiminį gimdymą, prižiūrėti naujagimį, prireikus jį gaivinti, rūpintis motina ir prižiūrėti ją pogimdyminiu laikotarpiu, patarti naujagimio priežiūros klausimais, taikyti gydytojo nurodytą gydymą, teikti būtinąją pagalbą pagal akušerio kompetenciją, esant grėsmingoms motinos ir vaiko sveikatos būklėms - žinoti akušerinės-ginekologinės pagalbos organizavimo Lietuvoje principus, medicinos etikos ir deontologijos reikalavimus, socialinių kultūrinių, ekonominių veiksnių įtaką moters sveikatai, moters ir vaiko sveikatos apsaugos teisines bei socialines garantijas, ligų profilaktikos problemas, motinos ir vaiko sveikatos stiprinimo kokybinius rodiklius, sveiko ir sergančio žmogaus psichologiją, šeimos psichologijos pagrindus, moters ir naujagimio anatomijos, fiziologijos ir patologijos ypatumus, akušerijoje vartojamus vaistus, galimą jų neigiamą poveikį motinai ir vaisiui - mokėti atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, nestereotipiškai vertinti reiškinius, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti su moterimi, jos šeima, kolegomis Akušerio kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal akušerijos studijų programą. Norintiems siekti akušerio kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti akušeriu nėra pripažįstami. Įgiję akušerio kvalifikaciją asmenys gali dirbti akušeriu savarankiškai ir sveikatos priežiūros specialistų komandoje, teikdami paslaugas licencijuotose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir tam tikrais atvejais pacienčių namuose, bendruomenėse.