Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų kalbos kursai

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Anglų kalbos mokytojas

Programos kontaktinė trukmė

Nėra duomenų

Programos aprašymas

Tikslai ir Uždaviniai.
1. Mokyti anglų kalbos kaip bendravimo priemonės, teikiančios galimybę bendrauti, keistis informacija kasdieninėse gyvenimiškose situacijose.
2. Skirti daugiau dėmesio praktinei kalbos vartosenai, ugdant gebėjimus tiksliai suprasti mokytojo ir kolegų, garsinių tekstų kalbą.
3. Supažindinti kursų dalyvius su angliškai kalbančių šalių kultūra, plėsti jų kultūrinį akiratį.
4. Praktinių užduočių pagalba nustatyti kursų dalyvių įgytų žinių lygį.Darbo metodai ir jų vykdymas.
1. Pokalbis, diskusija (pasakojimai apie save, diskusijos su kitais dalyviais grupėse pagal temas/ klausimus ir kt.).
2. Mokomieji žaidimai (improvizuoti pokalbiai vaidmenimis pagal duotą temą; žodžių mokymasis iš nuotaikingų sinonimų apibūdinimų, piešinių ir t.t.).
3. Skaitymas (specialiai paruoštų tekstų skaitymas, nežinomų žodžių aiškinimas, jų vartojimo skatinimas teksto atpasakojimuose ir pan.).
4. Klausymas (anglų kalbos pažinimas per garsinius įrašus, girdėtos informacijos konspektavimas, vertimas ir atpasakojimas).
5. Individualus darbas, darbas porose, darbas mažose grupėse (gramatinės/ žodinės/ leksikos užduotys ir teminių klausimų aptarimas grupėse, dalyvių dalinimasis žiniomis, bendradarbiavimas ir kt. ).
6. Praktinės užduotys (žr. mokymo priemonės).
7. Testas.Mokymo priemonės.
Diskusijų klausimynai įvairiomis temomis, praktiniai pratimai (raštu ir žodžiu), vizualinė medžiaga, specialiai pradedantiesiems pritaikyti tekstai, taisyklių lentelės, garsinė medžiaga klausymo pratimams ir kt. Visa metodine medžiaga, praktinėmis užduotimis, tekstais, spaudiniais ir kitomis mokymo priemonėmis dalyviai bus aprūpinti individualiai kiekvieno užsiėmimo metu.Laukiamas rezultatas.
Išklausę anglų kalbos mokymo kursus, atlikę praktines užduotis ir sėkmingai išlaikę baigiamąjį patikrinimo testą, kursų dalyviai gebės prisistatyti, papasakoti apie save ir savo šeimą, savo socialinę aplinką, dabą, pomėgius, laisvalaikį, išsakyti nuomonę, organizuotai dėstyti teiginius, galės įvardinti savaitės dienas ir mėnesius, įgys elementarias žinias apie vienaskaitos ir daugiskaitos daiktavardžių vartojimą, esamąjį, būtąjį ir busimąjį laiką, galės sudaryti klausimus ir į juos atsakyti, spontaniškai susikalbėti susidūrus su anglakalbiais turistais ir bendradarbiais. Kursų dalyvių aktyvusis žodynas pasipildys apie 800 leksikos vienetais.

Programos reikalavimai

Visi asmenys LR įstatymų nustatyta tvarka
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

AVEVERA UAB

Programos teikėjo savivaldybė

Klaipėdos m. sav.

Programos teikėjo adresas

Klaipėda, Minijos g. 129-32

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų