Nauja AIKOS svetainė pasiekiama adresu www.aikos2.smm.lt
Duomenys atnaujinti: 2014-10-31 Pagalba Spausdinti Grįžti į pradinį puslapį Išsiųsti laišką Svetainės medis Neįgaliesiems

Pradinis puslapis Pradinis puslapis Pradinis puslapis Atgal


EVRK 1.1 RED IR EVRK 2 RED. RYŠIŲ LENTELĖ (švietimas, mokslų tiriamieji ir taikomoji veikla)

 

Raktas

EVRK 1.1 red. klasės

pavadinimas

EVRK 1.1 red. klasė

EVRK 2 red. klasė

EVRK 2 red. klasės  pavadinimas

Kokios veiklos rūšys iš EVRK 1.1 red. klasių perkeltos į atitinkamas EVRK 2 red. klases

2

Pradinis mokymas

80.10

85.20

Pradinis ugdymas

Pradinis ugdymas

2

Pradinis mokymas

80.10

85.10

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas

2

Ikimokyklinis ugdymas

80.10.10

85.10.10

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas lopšeliuose, darželiuose

2

Ikimokyklinis ugdymas

80.10.10

85.10.20

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

Priešmokyklinio amžiaus (6–7 metų)  vaikų ugdymas pradinių mokyklų padaliniuose

2

Ikimokyklinis specialusis ugdymas

80.10.20

85.10.20

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

Priešmokyklinio amžiaus (6–7 metų) specialiųjų poreikų vaikų ugdymas pradinių mokyklų padaliniuose

2

Ikimokyklinis specialusis ugdymas

80.10.20

85.10.10

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

Ikimokyklinio amžiaus specialiųjų poreikų vaikų ugdymas lopšeliuose, darželiuose

1

Pradinis mokymas

80.10.30

85.20

Pradinis ugdymas

 

1

Pradinis specialusis mokymas

80.10.40

85.20

Pradinis ugdymas

 

1

Bendrasis vidurinis mokymas

80.21

85.31

Bendrasis vidurinis ugdymas

Visos veiklos rūšys visiškai atitinka

1

Bendrasis pagrindinis mokymas

80.21.10

85.31.10

Pagrindinis ugdymas

 

1

Bendrasis pagrindinis specialusis mokymas

80.21.20

85.31.10

Pagrindinis ugdymas

 

1

Bendrasis vidurinis mokymas

80.21.30

85.31.20

Vidurinis ugdymas

 

1

Bendrasis vidurinis specialusis mokymas

80.21.40

85.31.20

Vidurinis ugdymas

 

1

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

80.22

85.32

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

Visos veiklos rūšys

1

Profesinis mokymas

80.22.10

85.32

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

 

1

Profesinis specialusis mokymas

80.22.20

85.32

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

 

2

Aukštasis mokslas

80.30

85.42

Aukštasis (tretinis) mokymas

Mokslas, baigus vidurinį mokslą, suteikiantis aukštojo mokslo laipsnį (diplomą) arba jo ekvivalentą

2

Aukštasis mokslas

80.30

85.41

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurinę mokyklą

Mokslas, baigus vidurinį mokslą, nesuteikiantis aukštojo mokslo laipsnio (diplomo) arba jo ekvivalento

1

Aukštesnysis mokslas

80.30.10

85.41

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurinę mokyklą

 

1

Aukštasis neuniversitetinis mokslas

80.30.20

85.42.10

Aukštasis neuniversitetinis mokslas

 

1

Aukštasis universitetinis mokslas

80.30.30

85.42.20

Aukštasis universitetinis mokslas

 

1

Doktorantūra

80.30.40

85.42.30

Doktorantūra

 

1

Vairavimo mokyklų veikla

80.41

85.53

Vairavimo mokyklų veikla

Visos veiklos rūšys visiškai atitinka

4

Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas,  švietimas

80.42

85.51

Sportinis ir rekreacinis švietimas

Sportinis ir rekreacinis švietimas

4

Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas,  švietimas

80.42

85.52

Kultūrinis švietimas

Kultūrinis švietimas, į kurį įeina žemiau akademinio lygio muzikos, vaizduojamojo ir scenos menų, fotografijos, šokių ir teatro mokyklų veikla

4

Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas,  švietimas

80.42

85.59

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

Visos veiklos rūšys, išskyrus kultūrinį, sportinį ir profesinį suaugusiųjų švietimą

4

Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas,  švietimas

80.42

85.32

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

Techninis ir profesinis suaugusiųjų mokymas, kuris yra žemiau universitetinio lygmens, į kurį įeina profesinės vairuotojų mokyklos ir į kurį neįeina kultūrinis, sportinis ir rekreacinis švietimas; gelbėtojų, išgyvenimo, kalbėjimo viešai ir kompiuterių mokymas bei vairavimo ir skraidymo mokyklų neprofesionalams veikla

1

Suaugusiųjų bendrasis vidurinis mokymas

80.42.10

85.31

Bendrasis vidurinis mokymas

 

1

Suaugusiųjų profesinis mokymas

80.42.20

85.32

Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

 

3

Kvalifikacijos tobulinimas

80.42.30

85.59

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

Kitas suaugusiųjų mokymas, nesuskirstytas pagal lygius, išskyrus sportinį, rekreacinį ir kultūrinį švietimą

3

Kvalifikacijos tobulinimas

80.42.30

85.51

Sportinis ir rekreacinis švietimas

Sportinis ir rekreacinis suaugusiųjų švietimas

 

3

Kvalifikacijos tobulinimas

80.42.30

85.52

Kultūrinis švietimas

Kultūrinis suaugusiųjų švietimas

2

Papildomas mokymas

80.42.40

85.52

Kultūrinis švietimas

Kultūrinis vaikų ir jaunimo švietimas

2

Papildomas mokymas

80.42.40

85.51

Sportinis ir rekreacinis švietimas

Sportinis ir rekreacinis vaikų ir jaunimo švietimas

 

3

Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

73.10

72.19

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Sistemingi tyrimai ir kūrybinis darbas gamtos mokslų, tokių kaip matematika, fizika, astronomija, chemija, gamtotyra, medicinos mokslai, dirvotyra, žemės ūkio mokslai ir kt., ir inžinerijos, išskyrus biotechnologiją, srityje

Daugiadisciplininiai moksliniai tyrimai ir bandomoji veikla, labiausiai susiję su gamtos mokslais ir inžinerija

3

Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

73.10

72.20

Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Daugiadisciplininiai moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, labiausiai susiję su socialiniais ir humanitariniais mokslais

3

Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

73.10

72.11

Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

1

Agrarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

73.10.10

72.19.10

Agrarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

 

1

Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

73.10.20

72.19.20

Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

 

1

Matematikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

73.10.30

72.19.30

Matematikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

 

1

Medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

73.10.40

72.19.40

Medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

 

1

Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

73.10.50

72.19.50

Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

 

1

Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

73.20

72.20

Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Sistemingi tyrimai ir kūrybinis darbas socialinių ir humanitarinių mokslų, tokių kaip ekonomika, psichologija, sociologija, teisė, lingvistika ir kalbotyra, menotyra ir kt., srityje

1

Humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

73.20.10

72.20.10

Humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

 

1

Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

73.20.20

72.20.20

Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

 

1

Teologijos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

73.20.30

72.20.30

Teologijos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai