Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vilniaus vaikų socializacijos centras

Pavadinimas anglų kalba

Vilnius Children Socialization Center

Kodas

193014397

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Vilniaus_vaikų_socializacijos_.doc

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Vidurinė mokykla

Adresas

A. Jaroševičiaus g. 10B, Vilnius

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Vidurinės mokyklos tipo vaikų socializacijos centras, Vidurinės mokyklos tipo specialiojo ugdymo centras

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2383467, +370 5 2383467, http://www.mergaiciucentras.lt/, infovvsc@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti vidurinio ugdymo programą ar vidurinio ir pagrindinio ugdymo programas arba vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programas (galioja iki 2017-09-01)

Ekspertinis vertinimas galioja iki

Nėra duomenų

Mokslo sritys, kryptys, šakos

Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos